Naar navigatie gaan

stadsontwikkeling

Duurzame stadsontwikkeling kan maar mits een goede ruimtelijke planning. De waterstructuur en een robuuste, gebundelde groenstructuur vormen de dragers. Daaraan worden compact bouwen, een autoluw verkeersconcept en stadslandsbouw gekoppeld. Ecologisch groen en integraal waterbeheer met veel aandacht voor de natuur- en belevingswaarde zijn sleutelelementen.

Levendige wijken waarin gebruikers participeren met respect voor landschap, natuur en milieu worden publieke ruimten waarin mensen elkaar ontmoeten en zorgen voor ecologische en sociale duurzaamheid.

Duurzame stadslandbouw past binnen het geïntegreerd en multifunctioneel gebruik van de stedelijke ruimte. Het verkort de distributieketen en bevordert de vergroening van de stad. Door het zichtbaar maken van de voedselketen draagt het bij tot ecologische bewustwording.Lobbenstad St. Niklaas

Turnhout Heizijdse velden

RUP Papenhof (Mechelen)

Sociale woonwijk De Laere (Brugge)

Clementwijk (St-Niklaas)

Woonproject PIVO (Asse)