Naar navigatie gaan

publieke ruimte

Publieke ruimte als kloppend hart van steden en gemeenten. Daar ontmoeten mensen elkaar, ontstaan buurtinitiatieven en stadsevenenmenten. Ruimte die duurzaam en kwaliteitsvol ingericht wordt in samenspraak met de bewoners, bepaalt in hoge mate de leefkwaliteit en de identiteit van steden en gemeenten.inrichting publieke ruimte woonproject Asse PIVO

'te hooi & te gras'

inrichtingsplan groene fietsgordel - Brugge

Nieuwland (Zwijndrecht)

Stadsontwerp Voorhaven (Gent)

Rode Loper, speels verbindingsweefsel (Gent)

Inrichting kasteeldreef Lovendegem

Herinrichting dorpskern Madonna

Malpertuus (Gent)