Naar navigatie gaan

Beheerplan Provinciaal Groendomein Kessel-Lo

Het beheerplan van het Provinciedomein Kessel-Lo zorgt voor een stevige landschappelijke hoofdstructuur waarbinnen verschillende functies gecombineerd worden (recreatie, natuurbehoud- en ontwikkeling en educatie). Bij het beheer gaat bijzondere aandacht naar natuurontwikkeling. Potenties en prioriteiten m.b.t. de herinrichting van deelzones worden aangeduid.

i.s.m. Esher & Luc Deschepper • datum: 2007-2009 • opdrachtgever: Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Leefmilieu Cel Natuur