Naar navigatie gaan

Malpertuus (Gent)

Inrichting van de publieke ruimte bij de nieuwe sociale woonwijk Malpertuus. Een natuurrijk park vormt de overgang tussen de woonwijk en het naastliggende natuurgebied. Het hart van de woonwijk, het stedelijk wijkplein en de naastliggende buurttuin, zijn met drie (groene) vingers met het park verbonden.

i.s.m.: bureau Cnockaert • datum: 2001 - 2007 ontwerp, 2004 uitvoering fase 1 (voetpad Brugsesteenweg), 2007 - 2014 uitvoering fase 2 (wegenis, wijkplein, buurttuin, natuurrijk park - speelnatuur) 2014 - heden fase 3, voorontwerpfase • opdrachtgever: Vlaamse gemeenschap • contactpersoon Timothy Vandervelde • kostprijs aanleg fase 2: € 2.582.134,96 (excl. btw)