Naar navigatie gaan

kanaalzone Gent-Terneuzen

De grenszone van de Kanaalzone is een boeiende en dynamische omgeving waarin verschillende landschapstypes met elkaar in interactie gaan. De ontwikkelde landschapsvisie en het bijhorende actieplan streven naar een coalitielandschap waarbij het havenlandschap niet wordt afgeschermd, maar als monumentale scene dient. Deze grensoverschrijdende studie vormt een richtingwijzer voor lopende en toekomstige projecten aan weerszijden van de grens.

Datum: 2010- 2011 - opdrachtgever: Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst milieubeleidsplanning, -ondersteuning en natuurontwikkeling