Naar navigatie gaan

Speelnatuur in Waterdunen - Breskens /Groede – NL

i.s.m.: Bailleul, Sigrrun Lobst, Iris Steen • datum: 2013- heden (ontwerpdossier) • opdrachtgever: Provincie Zeeuws Vlaanderen NL- Contact persoon: Leonard van de Berge

uitgangspunt randvoorwaarden:
Project Waterdunen: het verweven van natuur (verblijfs)recreatie is een unieke kans voor de ontwikkeling van speelnatuur op ruimtelijk, maatschappelijk als ecologisch vlak.
De ruimtelijke visie zoals op het masterplan weergegeven, vormt een solide ruggengraat.

Op basis van het masterplan werd samen met de opdrachtgever, kinderen, jongeren, buurtbewoners, projectontwikkelaars en andere betrokken actoren verder nagedacht over een goede inplanting en uitwerking van de twee speelnatuurzones.

Ambitie:
een samengaan van spel en natuurbeleving.

Waterdunen valt binnen het Interreg programma onder een samenwerkingsverband met het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen en Minsmere in Suffolk.