Naar navigatie gaan

SCHOOL De Wegel (Eeklo)

Basisschool De Wegel in het centrum van Eeklo wou meer uitdaging en natuur op de speelplaats. Een sterk schoolteam met juf Katrien als voortrekker, en een hele bende geëngageerde ouders en leerlingen, zetten hun schouders onder deze ambitie. Een grote bevraging en participatietraject werd op touw gezet, er werd volop gedroomd. Om de dromen in een plan te gieten, werd Fris in het landschap erbij gehaald, en ook Regionaal Landschap Meetjesland trok stevig mee aan de kar. Het was niet makkelijk om alle neuzen in een zelfde richting te krijgen, maar uiteindelijk werd het ambitieus praatplan waarin een groot deel van de verharding plaats zou maken voor speelreliëf en beplanting, goedgekeurd. De werkdagen met maar liefst 40 helpers vroegen veel voorbereiding, maar samen werd hier dan ook ontzettend veel werk verzet. De gezichten van de kinderen als ze 's maandags op school hun speelplaats weer zagen, spraken boekdelen! In krokusvakantie 2018 werd het middendeel van de grote verharde asfalt speelplaats opgebroken, speelheuvels verrezen, zand- en kiezelspeelplekjes. RLM ondersteunde met enkele uit de kluiten gewassen bomen en struiken, zo kreeg het groen al meteen wat body. Ook minister Schauvliege hoorde van dit succesverhaal, en kwam in mei 2018 de nieuwe groene speelplaats plechtig inhuldigen.


Huidige toestand mei 2018PraatplanRealisatie 2018