Naar navigatie gaan

SCHOOL Crombeen (Gent)

Basisschool Crombeen ligt in hartje centrum, de betonnen speelplaats ligt geprangd tussen de hoge schoolgebouwen en muren van de buren. De ruimte is klein en druk bevraagd: hier moet gespeeld en gesport worden, je moet er ook (rustig) kunnen zitten, en de grote tent voor het schoolfeest moet er kunnen opgesteld worden. Voor de herinrichting was er al een lindeboom voor wat welkome schaduw, en een strookje groen. Zeg maar bruin, want regenwater verzamelde zich in deze modderige strook. Het was duidelijk dat veel kinderen getrokken waren naar dit streepje groen, de hazelaar en de enkele krentenboompjes hadden het zwaar te verduren. Onder impuls van een energieke ouderraad en met steun van een nieuwe directie, klopte het Crombeen aan bij Fris in het landschap om hen te begeleiden naar een groenere en meer gevarieerde speelplaats. Eerst werden afwateringsproblemen opgelost, en onpraktische traptreden vervangen door een hellend vlak. In plaats van de smalle onverharde strook kwamen drie onverharde 'eilanden' in de voor de rest verharde speelplaats: 'parcours-eiland', 'vogelbosje' en 'boomhut'. De ruimte onder het afdak werd optimaal benut met een handenstandwand en duikelrekken, een 'shake-hands bankje' en een 'cool-down' plekje. Schrijnwerker Ferre bouwde een getrapt podium. Ouders, kinderen en enkele leerkrachten brachten heel wat weekenddagen door met kruiwagens en planten, met het opbreken van plantvakken en het metselen van zitranden er omheen. Aannemer Stefaan Hauwaert werkte schitterend samen met deze geëngageerde ploeg. De enorme blinde muur werd zachter en groener met enkele klimmende hopplanten. Elk voorjaar nemen de nieuwe hopscheuten hier opnieuw de vlucht naar boven. Vanaf de zomer 2018 komt de kleuterkoer verder aan de beurt. Een nieuwe boom moet hier schaduw bieden, en ook de kleuters krijgen een onverhard 'eiland'. Klimplanten fleuren de gevels op en geven deze kleine stenige speelplaats in het hart van de stad een groene boost.