Naar navigatie gaan

SCHOOL Bollekens (Gent)

Enthousiaste ouders en leerkrachten staken in 2015 het vuur aan voor een remake van hun speelplaats in de Bollekensschool (Neermeerskaai Gent). De speelplaats is grotendeels onverhard, met reusachtige platanen, maar verder toch vrij kaal en saai. Er groeide een uitgebreide Pinterest-pagina, er werden ideeën verzameld bij kinderen en ouders en schoolteam, ouders brachten bezoekjes aan inspirerende plekken en schoolspeelplaatsen die hen voorafgingen in een vergroeningsproject. In juni 2015 haalde de werkgroep Fris in het Landschap erbij, om te helpen de ideeën om te zetten in een praatplan, en te helpen met een beplantingsplan. Met de schets en de voorstellen voor beplanting ging deze sterke enthousiaste ploeg dan zelf weer aan de slag. In de zomer 2016 verrezen enorme speelbergen (een kleine misrekening tegenover het opgemaakte plan, maar geen erg, deze flexibele ploeg maakte hier gewoon extra uitdaging van) en werden kampenbouwaanleidingen in elkaar gezet, en een uit de kluiten gewassen buitenkeuken waar kleuters kunnen kliederen en soepjes brouwen.