Naar navigatie gaan

Raamovereenkomst Park Heizijdse Velden - Turnhout: participatief ontwerptraject

“landschapspark & woonwijken voor spelende kinderen”

ism. Kind & Samenleving, O2 consult – studiebureau Talboom • datum 2012 – heden (fase 1 aangelegd)• opdrachtgever stad Turnhout.
Contactpersoon: Ive Van Bouwel

uitgangspunten
De ontwikkeling van de Heizijdse Velden biedt zowel op ruimtelijk, maatschappelijk als ecologisch vlak veel kansen. Het wordt een duurzaam groen stadsdeel. De groenstructuur vormt een solide landschappelijke ruggengraat, een blauw-groene laag die de ontwikkeling van de toekomstige woonprojecten stuurt en herkenbaarheid geeft: ruimte voor speelnatuur, natuur, buurttuinen en stadslandbouw.
Samen met de stadsdiensten, toekomstige gebruikers (o.a. landbouwer), buurtbewoners, projectontwikkelaars en andere betrokken actoren is dit tot stand gekomen.