Naar navigatie gaan

RUP Papenhof (Mechelen)

Nieuwe stedelijke wijk op de rand tussen stad en open ruimte. Het gebied verbindt de stad met de open ruimte en de beekvallei en zorgt voor een sterke kwaliteitsvolle afwerking van de stadsrand. Sociale en ecologische kwaliteiten staan voorop: kwaliteitsvolle en energievriendelijke woningen, ruimte voor ontmoeting, buurtleven, sport en spel, mogelijkheden voor gemeenschappelijke initiatieven (parkeervoorzieningen, berging, compost, autodelen...), openbare groenzones, maatregelen ter ondersteuning van integraal waterbeheer, een autoluw verkeersconcept, een netwerk van trage en zachte verbindingen door de hele wijk, dak- en gevelbegroening.

i.s.m. Werkplaats voor Architectuur, externe deskundigen: Luc Eeckhout-EVR Architecten (duurzaam bouwen), Jan Schreurs- KUL (woontypologie), Koen Stuyven-Vectris (mobiliteit) • datum: 2004-heden • opdrachtgever: stad Mechelen • kostprijs ereloon: 53.244! (excl. btw)


stedenbouwkundig plandownloads