Naar navigatie gaan

Parkbos, Portaal Grand Noble (Gent)

Het portaal Grand Noble is een aantrekkelijke onthaalplek voor bezoekers van het Parkbos met veel natuur- en belevingswaarde. De dreef en drie oude knotlindes op het onthaalplein vormen belangrijke historische relicten. Centraal in het portaal, ligt een langgerekte vochtige zandzone, omringd door soortenrijke, goed ontwikkelde bosranden waarin veel ruimte is voor spontane ontwikkeling. In de natuurrijke beboste zones worden drie open graszones voorzien voor spel en ontmoeting.

i.s.m. Grontmij Vlaanderen • datum: 2011-heden, voorlopige oplevering • opdrachtgever: ANB Oost-Vlaanderen


BijlageGrootte
downloads1.4 MB