Naar navigatie gaan

Natuurpark Overmeers (Gent)

Het inrichtingsplan voor het natuurpark Overmeers voorziet in natuurbehouds-, natuurherstel- en natuurontwikkelingsmaatregelen. Zowel het broekbos, de graslanden met uitgebreid grachtenstelsel als de vijver hebben heel wat ecologische potenties. De landschappelijke beleving wordt versterkt door het aanleggen van wandel- en fietspaden en het herstellen van visuele verbindingen in het gebied.

i.s.m. ESHER - bosbeheer - hydroloog • datum: 2006-heden • opdrachtgever: Eurostation • fase voorlopige oplevering