Naar navigatie gaan

Lobbenstad Sint Niklaas

Workshops met stedelijke diensten ruimtelijke planning, milieu, jeugd, mobiliteit • klankbord: Erik Rombaut • 2013
opdrachtgever: stad Sint Niklaas

opdracht
“Onderzoeken of het lobbenstadmodel kan gehanteerd worden als toetssteen voor ruimtelijke ontwikkeling.”