Naar navigatie gaan

ons bureau

Visie

Fris in het Landschap is een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw waarin verschillende disciplines elkaar vinden en versterken. We hebben ruime ervaring met een combinatie van ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, ecologische kennis en participatie.

Duurzaamheid kenmerkt al onze projecten: een plan met belevingswaarde en gebruikswaarde en met genoeg flexibiliteit voor het heden én vooral voor de toekomst. Bijzonder aandacht gaat naar landschappelijke kwaliteit, identiteit, natuurwaarde en milieuzorg.
Duurzaamheid start met een goede ruimtelijke planning. Van bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het toekomstig beheer (Harmonisch Park en Groenbeheer).

We hanteren een participatieve aanpak, waarbij we bewoners en gebruikers mee laten dromen, denken en doen. Zij hebben 'hun' verhaal van de plek. Enkel samen met hen kan een visie ontwikkeld worden van waaruit weer een nieuw gebruik en nieuwe verhalen kunnen ontstaan. Deze aanpak leidt tot breed gedragen plannen en versterkt de betrokkenheid van de gebruikers met de openbare ruimte.

Kernopdrachten

publieke ruimte
natuurrijke parken - verwilderingsborders
stadsontwikkeling – duurzame wijken
speelnatuur - speelweefsel
landschapsplannen
beheerplannen

Medewerkers

Els Huigens
landschapsarchitect – ruimtelijk planner
els.huigens@frisinhetlandschap.be
0486 62 54 33

Jean-françois Van den Abeele
landschapsarchitect
jeanfr.vandenabeele@frisinhetlandschap.be
0479 28 07 83

Freelance medewerkers

Katrijn Gijsel
bio-ir. land- en bosbeheer
katrijn.gijsel@frisinhetlandschap.be
0497 91 46 28

Annelies Sevenant
bio-ir. land- en bosbeheer
annelies.sevenant@frisinhetlandschap.be
0498 50 29 94